Rozgrywki

Ligi wojewódzkie dzieci:

Licznik odwiedzin: 1 382 388

Polecamy:

Magazyn Trenera

Partnerzy:


KURS SĘDZIOWSKI od 06.05.2019r w Gdańsku

2019-04-29 10:55:09 - admin
Wszystkie osoby zgłaszające akces uczestnictwa proszone są o zgłoszenie w formie elektronicznej na adres: mirekmaj@wp.pl lub też winny zgłosić się osobiście w dniu 06.05.2019r. (poniedziałek) o godz.18.00 w Pomorskiej Federacji Sportu w Gdańsku przy al. Zwycięstwa 51. 
Koszt kursu:
200 zł - płatne na pierwszych zajęciach (w cenę wliczone są: przepisy gry, po zaliczeniu egzaminu na sędziego kategorii B: kartki, emblemat, gwizdek).
Wymagania wobec kandydatów:
Wiek 16 - 30 lat, wykształcenie co najmniej średnie (nie dotyczy uczniów szkół średnich), dobry stan zdrowia potwierdzony zaświadczeniem lekarskim o braku przeciwwskazań do pełnienia funkcji sędziego piłki ręcznej (w przypadku czynnych zawodników – aktualna karta zdrowia zawodnika). 

Przewodniczący Komisji Sędziowskiej PWZPR w Gdańsku
Łukasz Kamrowski
    © Pomorski Wojewódzki Związek Piłki Ręcznej - PWZPR - PomorskiWZPR.pl