Rozgrywki

Polecamy:

Magazyn Trenera

Partnerzy:


KURS SĘDZIOWSKI W PWZPR

2022-11-23 10:56:34 - admin

Komisja Sędziowska Pomorskiego Wojewódzkiego Związku Piłki Ręcznej w Gdańsku informuje o kursie na sędziego piłki ręcznej.

Wszystkie osoby zgłaszające akces uczestnictwa proszone są o zgłoszenie w formie elektronicznej na adres: piotrserwadczak@wp.pl

Koszt kursu: 200 zł - płatne na zajęciach (w cenę wliczone są: przepisy gry, po zaliczeniu egzaminu na sędziego kategorii B: kartki, emblemat).

Wymagania wobec kandydatów: wiek 16 - 30 lat, wykształcenie co najmniej średnie (nie dotyczy uczniów szkół średnich), dobry stan zdrowia potwierdzony zaświadczeniem lekarskim o braku przeciwwskazań do pełnienia funkcji sędziego piłki ręcznej (w przypadku czynnych zawodników – aktualna karta zdrowia zawodnika). 

Łączę sportowe pozdrowienia 

Przewodniczący Komisji Sędziowskiej PWZPR w Gdańsku
Łukasz Kamrowski
    © Pomorski Wojewódzki Związek Piłki Ręcznej - PWZPR - PomorskiWZPR.pl