Rozgrywki

Polecamy:

Magazyn Trenera

Partnerzy:


LICENCJE C

2015-09-07 15:38:00 - admin
Zgodnie z obowi您uj帷ym obecnie porz康kiem prawnym osoby ubiegaj帷e si o licencj trenera pi趾i r璚znej kategorii C, powinny posiada nast瘼uj帷e kwalifikacje:
 
1. legitymacj instruktora pi趾i r璚znej, otrzyman do dnia wej軼ia w 篡cie ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustaw reguluj帷ych wykonywanie niekt鏎ych zawod闚, tzw. ustawy deregulacyjnej, potwierdzone stosownym dokumentem;
 
2. dyplom trenera pi趾i r璚znej II klasy, I klasy lub klasy mistrzowskiej, uzyskany na podstawie przepis闚 obowi您uj帷ych do 23 sierpnia 2013r.
 
3. dyplom lub za鈍iadczenie o uzyskaniu tytu逝 instruktora lub trenera pi趾i r璚znej w ramach kursu organizowanego przez ZPRP lub podmioty przez Zwi您ek upowa積ione (w latach 2014-2015).
 
       Je郵i wnioskuj帷y o wydanie licencji nie uzyska uprawnie instruktora lub trenera pi趾i r璚znej przed wej軼iem w 篡cie ustawy deregulacyjnej i nie uczestniczy w kursie podnosz帷ym kwalifikacje po tym terminie, to oznacza, 瞠 nie zdoby uprawnie szkoleniowych w pi販e r璚znej.
 
W zwi您ku z powy窺zym nie zosta spe軟iony warunek ustawowy, o kt鏎ym mowa powy瞠j, a wydanie licencji trenerskiej b璠zie jednoznacznym naruszeniem prawa powszechnie obowi您uj帷ego.

Zgodnie ze znowelizowanym (Uchwa豉 Zarz康u ZPRP z dnia 29.06.2015 r.) Regulaminem wydawania licencji trenerskich ZPRP:
 
a)osoby wnioskuj帷e o wydanie licencji maj obowi您ek sk豉dania informacji z Krajowego Rejestru Karnego, 瞠 wnioskodawca nie zosta skazany prawomocnym wyrokiem za przest瘼stwa umy郵ne, wyszczeg鏊nione w art. 41 ust. 3 pkt 4 ustawy o sporcie;

b) osoby wnioskuj帷e o przed逝瞠nie licencji maj obowi您ek z這瞠nia o鈍iadczenia i, nie zosta造 skazane prawomocnym wyrokiem za przest瘼stwa umy郵ne, wyszczeg鏊nione w art. 41 ust. 3 pkt 4 ustawy o sporcie.  

Dorota Liese-Romanowska
koordynator ZPRP ds. organizacji szkolenia m這dzie篡
Zwi您ek Pi趾i R璚znej w Polsce
ul. Pu豉wska 300; 02-819 Warszawa
tel/fax.: +48 (22) 892 90 11  wew: 107; tel: 665 430 057
© Pomorski Wojew鏚zki Zwi您ek Pi趾i R璚znej - PWZPR - PomorskiWZPR.pl