Rozgrywki

Ligi wojewódzkie dzieci:

Licznik odwiedzin: 1 382 388

Polecamy:

Magazyn Trenera

Partnerzy:


KURS SĘDZIOWSKI W PWZPR

2020-08-27 08:28:49 - admin

Wszystkie osoby zgłaszające akces uczestnictwa proszone są o zgłoszenie w formie elektronicznej na adres: lech.korda@gmail.com

Koszt kursu: 150 zł – płatne na zajęciach (w cenę wliczone są: przepisy gry, po zaliczeniu egzaminu na sędziego kategorii B: kartki, emblemat).

Wymagania wobec kandydatów:

wiek 16 – 30 lat, wykształcenie co najmniej średnie (nie dotyczy uczniów szkół średnich),
dobry stan zdrowia potwierdzony zaświadczeniem lekarskim o braku przeciwwskazań do pełnienia funkcji sędziego piłki ręcznej (w przypadku czynnych zawodników – aktualna karta zdrowia zawodnika).

    © Pomorski Wojewódzki Związek Piłki Ręcznej - PWZPR - PomorskiWZPR.pl