Rozgrywki

Polecamy:

Magazyn Trenera

Partnerzy:


KURS SĘDZIOWSKI

2011-03-24 11:35:23 - admin


 

Komisja Sędziowska Pomorskiego Wojewódzkiego Związku Piłki Ręcznej w Gdańsku ogłasza nabór kandydatów 
na kurs sędziego piłki ręcznej.
Wszystkie osoby chętne do uczestnictwa proszone są o kontakt w formie elektronicznej na adres: 

obsady@poczta.fm lub winny zgłosić się w dniu 04.04.2011r. o godz.17,30 na 
Przystań Wioślarską Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku przy ul. Siennickiej 5
1. Termin kursu: 04.04.2011 r. - 30.05.2011 r. (każdy poniedziałek, prócz świątecznego)
2. Miejsce: Przystań Wioślarska Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku przy ul. Siennickiej 5
3. Koszt kursu: 150 zł - płatne na pierwszych zajęciach (w cenę wliczone są: materiały dydaktyczne, przepisy gry,
 kartki, emblemat).
4. Wymagania wobec kandydatów: wiek 16 - 30 lat, wykształcenie co najmniej średnie (nie dotyczy uczniów szkół średnich),
 dobry stan zdrowia potwierdzony zaświadczeniem lekarskim o braku przeciwwskazań do pełnienia funkcji sędziego 
piłki ręcznej (w przypadku czynnych zawodników – aktualna karta zdrowia zawodnika). 
Dokument ten należy okazać na pierwszych zajęciach.

Łączę sportowe pozdrowienia 
Przewodniczący Komisji Sędziowskiej PWZPR w Gdańsku
Piotr Wojdyr
    © Pomorski Wojewódzki Związek Piłki Ręcznej - PWZPR - PomorskiWZPR.pl