Rozgrywki

Polecamy:

Magazyn Trenera

Partnerzy:


Zapisy na kurs sędziowski

2021-05-01 11:14:40 - admin

Komisja Sędziowska Pomorskiego Wojewódzkiego Związku Piłki Ręcznej w Gdańsku informuje o kursie na sędziego piłki ręcznej.

Wszystkie osoby zgłaszające akces uczestnictwa proszone są o zgłoszenie w formie elektronicznej na adres: kamratt@wp.pl
Koszt kursu: 150 zł - płatne na zajęciach (w cenę wliczone są: przepisy gry, po zaliczeniu egzaminu na sędziego kategorii B: kartki, emblemat).
Wymagania wobec kandydatów: wiek 16 - 30 lat, wykształcenie co najmniej średnie (nie dotyczy uczniów szkół średnich), dobry stan zdrowia potwierdzony zaświadczeniem lekarskim o braku przeciwwskazań do pełnienia funkcji sędziego piłki ręcznej (w przypadku czynnych zawodników – aktualna karta zdrowia zawodnika). 
Łączę sportowe pozdrowienia 
Przewodniczący Komisji Sędziowskiej PWZPR w Gdańsku
    © Pomorski Wojewódzki Związek Piłki Ręcznej - PWZPR - PomorskiWZPR.pl