Rozgrywki

Polecamy:

Magazyn Trenera

Partnerzy:


.

2021-07-26 11:28:30 - admin
..s
y
f
i
k
a
c
j
a
k
o
c
o
w
a
J
u
n
i
o
r
M
o
d
s
z
y
:
1
.
A
u
t
o
i
n
w
e
s
t
S
A
S
G
d
a
s
k
2
.
S
P
R
W
y
b
r
z
e
e
G
d
a
s
k
K
a
t
e
g
o
r
i
a
J
u
n
i
o
r
k
a
M
o
d
s
z
a
:
1
.
A
u
t
o
i
n
w
e
s
t
S
A
S
G
d
a
s
k
2
.
S
a
m
b
o
r
T
c
z
e
w
L
p
.
Z
e
s
p
o
y
W
y
n
i
k
1
A
u
t
o
i
n
w
e
s
t
S
A
S
G
d
a
s
k
S
a
m
b
o
r
T
c
z
e
w
0
:
2
K
l
a
s
y
f
i
k
a
c
j
a
k
o
c
o
w
a
J
u
n
i
o
r
k
a
M
o
d
s
z
a
:
1
.
S
a
m
b
o
r
T
c
z
e
w
2
.
A
u
t
o
i
n
w
e
s
t
S
A
S
G
d
a
s
k
K
a
t
e
g
o
r
i
a
J
u
n
i
o
r
:
1
.
A
u
t
o
i
n
w
e
s
t
S
A
S
G
d
a
s
k
2
.
S
P
R
W
y
b
r
z
e
e
G
d
a
s
k
L
p
.
Z
e
s
p
o
y
W
y
n
i
k
1
A
u
t
o
i
n
w
e
s
t
S
A
S
G
d
a
s
k
S
P
R
W
y
b
r
z
e
e
G
d
a
s
k
2
:
0
K
l
a
s
y
f
i
k
a
c
j
a
k
o
c
o
w
a
J
u
n
i
o
r
:
1
.
A
u
t
o
i
n
w
e
s
t
S
A
S
G
d
a
s
k
2
.
S
P
R
W
y
b
r
z
e
e
G
d
a
s
k
K
a
t
e
g
o
r
i
a
J
u
n
i
o
r
k
a
:
1
.
S
a
m
b
o
r
T
c
z
e
    © Pomorski Wojew鏚zki Zwi您ek Pi趾i R璚znej - PWZPR - PomorskiWZPR.pl