Rozgrywki

Ligi wojewódzkie dzieci:

Licznik odwiedzin: 1 382 396

Polecamy:

Magazyn Trenera

Partnerzy:


Kurs Sędziego Piłki Ręcznej

2021-11-08 10:20:20 - admin
Wszystkie osoby zgłaszające akces uczestnictwa proszone są o zgłoszenie w formie elektronicznej na adres: piotrserwadczak@wp.pl
Koszt kursu: 150 zł - płatne na zajęciach (w cenę wliczone są: przepisy gry, po zaliczeniu egzaminu na sędziego kategorii B: kartki, emblemat).
Wymagania wobec kandydatów: wiek 16 - 30 lat, wykształcenie co najmniej średnie (nie dotyczy uczniów szkół średnich), dobry stan zdrowia potwierdzony zaświadczeniem lekarskim o braku przeciwwskazań do pełnienia funkcji sędziego piłki ręcznej (w przypadku czynnych zawodników – aktualna karta zdrowia zawodnika). 
Łączę sportowe pozdrowienia 
Przewodniczący Komisji Sędziowskiej PWZPR w Gdańsku
    © Pomorski Wojewódzki Związek Piłki Ręcznej - PWZPR - PomorskiWZPR.pl