Rozgrywki

Polecamy:

Magazyn Trenera

Partnerzy:


Konkurs na stanowiska trenerów głównych

2012-12-17 11:25:45 - admin

Rada Trenerów Związku Piłki Ręcznej w Polsce ogłasza konkurs na stanowiska trenerów głównych kadr narodowych Juniorów młodszych (M-1998) oraz Juniorek młodszych (K-1998).

I. Podstawowe cele i zadania szkolenia:

1. Przygotowanie zawodników/zawodniczek do gry w reprezentacji Polski kobiet i mężczyzn.

2. Przygotowanie reprezentacji Polski do startu w zawodach głównych – młodzieżowych mistrzostwach Europy i Świata.

II. Warunki zatrudnienia:

1. Praca na zasadzie umowy – zlecenia. Płaca za okres efektywnie przepracowanych dni (60-100 dni w roku) zgodnie ze stawkami Związku uwzględniającymi posiadaną klasę trenerską.

2. Stanowisko trenera głównego obejmowane jest na czas nieokreślony. Po każdym roku szkolenia (po zawodach głównych) dokonywana będzie ocena pracy szkoleniowej i wyników sportowych. Kontynuacja pracy na następny rok będzie uzależniona od ogólnej, pozytywnej oceny pracy trenera głównego.

III. Przebieg i warunki konkursu:

1. Kandydaci winni do dnia 30.12.2012 r. przesłać na adres Związku (pocztą lub na adres e-mailowy: szkol@zprp.org.pl) wypełnioną ankietę – ofertę, poniższy załącznik nr 1.

Ankieta Trenera Głównego Kadry Narodowej 98 - do pobrania na stronie ZPRP

2. Ankieta i zawarte w niej informacje będą podstawą do oceny i typowania kandydatów. Komisja konkursowa może wnioskować o dodatkowe wyjaśnienia lub informacje dotyczące poszczególnych kandydatów.

3. Komisja konkursowa po rozpatrzeniu ofert przedstawi swoje kandydatury do zatwierdzenia przez Zarząd ZPRP i o ostatecznych rozstrzygnięciach poinformuje wszystkich zainteresowanych.

    © Pomorski Wojewódzki Związek Piłki Ręcznej - PWZPR - PomorskiWZPR.pl